Uw betrouwbare partner

Projecten

Wij kunnen projecten voor u uitvoeren van engineering tot het in bedrijfstellen van de installatie. Uiteraard kunnen we ook alleen een deel van uw project uitvoeren.

Onze projecten kenmerken zich door veiligheid, communicatie, vastlegging en uitvoering.

Uitgevoerde projecten zijn:

  • Revisie van de kalanderwals Forbo
  • Fabricage en montage van een complete inspectielijn Tata Steel IJmuiden
  • Installeren lager in vuurtoren Schiermonnikoog
  • Complete bodem fraise gedemonteerd Tate & Lyle

Revisie van de kalanderwals Forbo

De reden van deze revisie was het einde van de levensduur van de lagers en modificatie aan de walsen.
Waarom Microtechniek Service? Vanwege  de- en montage op locatie, revisiewerk in de werkplaats en het aanpassen walsen (draaien) uitgevoerd door een opdrachtnemer.

Plan van aanpak is de start met een projectplan. Vanuit het projectplan komen werkinstructies voor diverse plan items. Uiteraard wordt er ook een KVGWM ingevuld. Tijdens de uitvoering wordt er door de toezichthouder regelmatig aan de klant gerapporteerd over de voortgang van de klus. Indien nodig wordt er bijgestuurd. Na uitvoering van de klus een evaluatie met een rapportering.

Fabricage en montage van een complete inspectielijn Tata Steel IJmuiden

In samenwerking met de afdeling projecten van Tata Steel IJmuiden is een complete inspectielijn neergezet in tien weken tijd. Microtechniek Service heeft diverse installatiedelen gereviseerd of nieuw aangemaakt. Tijdens de inbedrijfstelling heeft Microtechniek Service een belangenrijke rol gespeeld om de lijn operationeel te krijgen. Denk aan kleine aanpassingen, inzet van monteurs, aandragen van oplossingen.

Bovenstaande verklaard waarom Tata Steel IJmuiden heeft gekozen voor Microtechniek Service. Korte lijnen, snelle actie op inzet van monteurs en aanmaken van onderdelen.

Installeren lager in vuurtoren Schiermonnikoog

Het optiek van de vuurtoren dreef in een kwik bad.  Dit is een methode die in de huidige tijd van de milieuwetgeving niet meer mag.

Microtechniek Service heeft op verantwoorde wijze het kwik afgevoerd. Microtechniek Service heeft een constructie bedacht en gefabriceerd om het optiek in het lichthuis omhoog te hijsen. Daarna is er een lager gemonteerd waar het optiek op is geplaatst.

Opdrachtgever had voor Microtechniek Service gekozen omdat zij het optiek op konden hijsen zonder het lichthuis te demonteren.

Complete bodem fraise gedemonteerd Tate & Lyle

Ter plekke is door Microtechniek Service de complete fraise gedemonteerd. In de werkplaats is de fraise compleet gestript en een rapportering gemaakt over de conditie van de onderdelen. In samenspraak met de klant zijn diverse onderdelen vervangen en aangemaakt. Denk aan vervangen van de lagers, tandwielen, kettingen en vernieuwen omkasting. De fraise is geleverd nadat met de klant een FAT (afname) was uitgevoerd. Daarna de Fraise geplaatst en met de klant in bedrijf genomen.

Bijdrage van Microtechniek Service was het inspelen op deze onverwachte revisie.